free bootstrap templates

Altis-M s.r.o.

datum založení: 24. 05. 1999

IČO 25195263
DIČ CZ-25195263

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8886.

Zaměření: poradenská činnost v oblasti kultury, výroba audio záznamů, realizace koncertů, kulturních a společenských akcí

Činnost:
dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov [1998-2010]

cyklus koncertů v Křemži (Štěpán Rak, Janáčkovo kvarteto, žáci a absolventi ZUŠ Piaristická České Budějovice…) [2004-2008]

cyklus přímých přenosů adventních koncertů pro Český rozhlas České Budějovice doplněných o promluvy duchovních Jihočeského kraje [2008–2009]

pořadatel XIII. českého a XIII. česko-slovenského sjezdu spánkového lékařství [2011]

výroba pořadů pro Český rozhlas (Hudební letokruhy, Vinohrátky, Partitury…)

100-dílný cyklus Jihočeské historické varhany s varhaníkem Michalem Novenkem

hudební režie rozhlasových přenosů Renée Fleming, Plácida Dominga a dalších předních našich i zahraničních umělců.

Mgr. Zbyněk Mikuláš

Vzdělání:
1980–1984 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích obor učitelství pro LŠU (studium hry na kytaru u profesorů Karla Raymana, Vladimíra Večtomova a Štěpána Raka)

1982 – studium komorní hudby u Moniky a Jürgena Rostových (SRN) a u Ichira Suzukiho (Japonsko) v rámci Mezinárodního kytarového festivalu v Esztergomu (Maďarsko)

1984 – diplomová práce na téma České loutnové tabulatury konce 16. století pod gescí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Úspěchy v soutěžích:
1984 – 1. místo v soutěži klubových pořadů Hudební mládeže na festivalu Smetanova Litomyšl (jako spoluautor a interpret)

Koncertní činnost:
ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, SRN

Pedagogická činnost:
od 1986 – výuka hry na kytaru


Další činnosti:

hudební redakce a hudební režie v Československém, posléze Českém rozhlase [1984-2013]
dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov [1998-2010]
realizace 100-dílného cyklu 30-ti min. pořadů Jihočeské historické varhany s varhaníkem Michalem Novenkem
hudební režie rozhlasových přenosů Renée Fleming, Plácida Dominga, České filharmonie a dalších předních našich i zahraničních umělců a souborů

Muzikoterapie

Pavla Žílová
Absolventka Pražské konservatoře ve třídě prof. Břetislava Ludvíka.
Členka České muzikoterapeutické společnosti

Angažmá:
Orchestr Národního divadla v Praze
Puellarum Pragensis
FOK
FISYO
Orchestr K. Gotta

Zbyněk Mikuláš
– studium hry na kytaru u profesorů Karla Raymana, Vladimíra
Večtomova a Štěpána Raka. Jejich i své poznatky předává dál svým
žákům.

Další činnosti:
– hudební režie v Československém, posléze Českém rozhlase
(1984-2013)
– dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
(1998-2010)

Programy:

Síly kamenůpůsobení vibrací kamenů na člověka
„Chrastítka“hudební nadání má každý
Malování s vlnkamihudba inspiruje
Tancediskotéka staletí
Intuitivní malováníinspirace barvami
Dirigováníprocvičování kognitivních funkcí
Na frekvenci 432 Hzhistorie ladění
Písničky z pohádek I a II